การกำหนดทรอมโบนวาล์ว (The First Valve Trombones)

Valve Trombones

ทรอมโบนชนิดวาล์วเครื่องแรกๆ นั้น ผลิตขึ้นในกรุงเวียนนาในช่วงทศวรรษที่ 1820 โดยใช้วาล์วระบบลูกสูบแบบดับเบิลพิสตัน (Double-Piston Valve) ทรอมโบนชนิดวาล์วนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 1800 ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องดนตรีระบบวาล์วโรตารี (Rotary) และระบบพิสตันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

ทรอมโบนชนิดสไลด์มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เอื้อให้ปรับระดับเสียงได้ด้วยการขยับสไลด์เพียงเล็กน้อย ขณะที่ทรอมโบนชนิดวาล์วมีระบบชุดวาล์ว ซึ่งขวางอยู่ภายในเหมือนเครื่องทรัมเป็ตและเครื่องทองเหลืองอื่นอีกสามชนิด

เมื่อถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 การผลิตทรอมโบนชนิดสไลด์ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ทรอมโบนชนิดนี้กลับมาได้รับความนิยมอีก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีกระแสนิยมทรอมโบนชนิดสไลด์ แต่ทรอมโบนชนิดวาล์วก็ยังคงเป็นที่นิยม (เกือบจะเรียกได้ว่าถ้าไม่รวมทรอมโบนชนิดสไลด์)ในออสเตรีย อิตาลี โบฮีเมีย มอเรเวีย สโลวาเกีย สเปน โปรตุเกส อเมริกาใต้ และอินเดีย

ในทศวรรษที่ 1870 อดอล์ฟ แซก(Adolphe Sax) ผู้ประดิษฐ์แซกโซโฟน ก็ได้คิดค้นทรอมโบนชนิดวาล์วแบบพิเศษ ซึ่งใช้ระบบวาล์วที่แตกต่างจากเดิม และมีชุดท่อสำหรับสไดล์ในตำแหน่งที่ 1 – 6 และการปล่อยนิ้วในตำแหน่งที่ 7

แปลจากหนังสือ A Trombone Experience Instructional Method Book & DVD By Stephen Burdick

ผู้แปล อังค์วรา ธนสารโสพิณ

 

The First Valve Trombones

The first valve trombones were produced during the 1820’s in Vienna using the double-piston valve. The valve trombone was most popular in the 1800’s when the technology of rotary and piston valve instruments were developing quickly.

Slide trombones have the unique ability to alter intonation with small adjustments of the slide, while valve trombones were hindered by the inherently out of tune valve sets that are used on trumpets and other 3 valve brass instruments.

By the end of 1800’s, mass production of reliable, higher quality slide trombones led to a return of their popularity. Despite the mainstream popularity of the slide trombone, valve trombones have remained popular (almost to the exclusion the slide trombone) in Austria, Italy, Bohemia, Moravia, Slovakia, Spain, Portugal, South America, and India

A special valve trombone made by Adolphe Sax in the 1870’s, has a very different System utilizing a different valve and tubing set for slide position 1-6 and the open fingering for position 7.