การเตรียมตัวสำหรับการ Audition วงออร์เคสตรา

Preparing for the Orchestra Audition

สำหรับเกร็ดความรู้ในวันนี้ จะเป็นการนำส่วนหนึ่งจากบทสนทนา ของพี่ต้น สาธิต ชมเชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์ซิมโฟนี กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นนักดนตรีตำแหน่งทรอมโบนวง Thai Symphony Orchestra, วง JRP Little Big band และวง Siam Jazz Orchestra และเคยเป็นสมาชิกวง  Thai Youth Orchestra, วง CU Symphony Orchestra, วง Royal Bangkok Symphony Orchestra (นักดนตรีสมทบ) และวง Thailand Philharmonic Orchestra โดย พี่ต้น ได้เล่าถึงประเด็น “การเตรียมตัวสำหรับการ Audition วงออร์เคสตรา” ไว้ว่า

ตามปกติแล้ว ตำแหน่งนักทรอมโบนในวงออร์เคสตราโดยทั่วไป จะมีตำแหน่ง 1st Trombone (Principal), 2nd Trombone และ Bass Trombone บางวงก็อาจมีตำแหน่ง Co-Principal เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การ Audition มักจะเปิดสอบโดยแบ่งเป็นเครื่องดนตรี Tenor Trombone และ Bass Trombone ซึ่งการ Audition ก็มีหลายรูปแบบ บางวง Audition รอบเดียวผ่านเลย บางวงอาจใช้การ Audition หลายรอบ เช่น รอบส่ง CD, รอบ Blinds Audition หรือ ถ้าผ่านแล้วก็อาจมีทดลองงานอีก กว่าจะผ่านเข้าไปเล่นได้

แต่การเตรียมตัวสำหรับการ Audition นั้น สิ่งแรกที่นักทรอมโบนต้องเตรียมตัวให้ดี คือ บทเพลงบรรเลงเดี่ยว (Solo) ที่นักทรอมโบนอาจต้องเตรียมไปเอง หรืออาจเป็นบทเพลงที่ทางวงเลือกไว้เพื่อให้ผู้ที่เข้ามา Audition ใช้บรรเลงในการสอบ ทั้งนี้อาจมีบทเพลงเดียวหรือหลายบทเพลงก็สุดแล้วแต่ทางวงจะเตรียมไว้ นอกจากนี้บางวงอาจให้เล่นหมดทุกเพลง หรือบางวงให้เลือกมาเพียงบทใดบทหนึ่งก็ย่อมได้  

หากทางวงแจ้งว่าให้เตรียมบทเพลงบรรเลงเดี่ยวไปเอง ผู้สมัครควรเลือกบทเพลงที่ใช้ในการ Audition วงออร์เคสตราที่เป็นที่นิยมสำหรับทั่วโลก ขณะที่บทเพลงที่ทางวงเลือกให้นั้น ก็มักจะเป็นบทเพลงที่นิยมใช้กันทั่วโลกเช่นกัน ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่างบทเพลงสำหรับเครื่องดนตรีทั้งสองประเภท ดังนี้

บทเพลงสำหรับ  Tenor Trombone 

 • Concertino for Trombone : David, Ferdinand 
 • Concerto for Trombone : Grondahl, Launy 
 • Cavatine : Saint-Saens, Camille 

บทเพลงสำหรับ  Bass Trombone 

 • Concertino for Bass Trombone : Sachse, Ernst 
 • Concerto in one movement : Lebedev, Pollard
 • New Orleans : Bozza, Eugene

บางครั้ง หรือบางวง อาจมีการเพิ่มบทเพลงบรรเลงเดี่ยวสำหรับ Alto Trombone ในการ Audition เพิ่มเติม ซี่งเราก็ต้องเตรียมบทเพลงสำหรับ Alto Trombone เข้าไปบรรเลงในห้องสอบด้วย หรือบางครั้งการ Audition ในตำแหน่ง 2nd Trombone ของบางวง ก็อาจจะมีการขอให้ผู้ที่ Audition เตรียมบทเพลง Orchestra Excerpts ของ Bass Trombone เข้าไปบรรเลงเพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับ Orchestra Excerpts จะเป็นการนำท่อนบรรเลงเดี่ยว อาจเป็นท่อนที่ Solo เป็น Section หรืออาจเป็นท่อนที่ทรอมโบนมีส่วนสำคัญของในแต่ละบทเพลงมาให้บรรเลงในห้องสอบ โดย Orchestra Excerpts สำหรับทรอมโบน และเบสทรอมโบนนั้น มีมากมายหลายบทเพลง ซึ่ง Orchestra Excerpts นี้ เราสามารถค้นหาได้ทั่วไปตามอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะมีนักทรอมโบนเก่ง ๆ หลายท่านเขียนไว้บนเว็ปไซต์ต่าง ๆ มากมาย โดยตัวอย่างบทเพลง Orchestra Excerpts ที่นิยมนำมาใช้สำหรับการ Audition ในเครื่องดนตรีแต่ละประเภท ดังนี้

Tenor Trombone

 • Bolero : Ravel, Maurice 
 • Requiem (Tuba Mirum) : Mozart, Wolfgang Amadeus 
 • William Tell Overture : Rossini, Gioachino 
 • Ride Of the Valkyries : Wagner, Richard 
 • Symphony No. 3 : Mahler, Gustav

Alto Trombone

 • Symphony No. 3 : Schumann, Robert 
 • Symphony No. 5, No. 9  : Beethoven, Ludwig van 
 • Magic Flute Overture : Mozart, Wolfgang Amadeus

Bass Trombone

 • Ride Of the Valkyries : Wagner, Richard
 • Háry János : Kodály, Zoltán 
 • Ein Heldenleben : Strauss, Richard 
 • Symphony No. 3 : Schumann, Robert
 • Fountains of Rome : Respighi, Ottorino 

นอกจากเรื่องบทเพลงที่ต้องคำนึงถึง สำหรับพี่ต้นแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวเพื่อ Audition ที่สามารถนึกออกเป็นอย่างแรกเลยคือการจัดหาโน้ตให้พร้อม พิมพ์ออกมา แล้วเริ่มซ้อมเลย

นอกจากนี้พี่ต้นยังได้แบ่งปัน แนะนำประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมตัวของตนเองอีกด้วยว่า เมื่อเรารู้ว่าจะต้องบรรเลงเพลง เราควรศึกษาบทเพลงเพิ่มเติมโดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อย ดังนี้

ควรศึกษาประวัติของบทเพลงและผู้แต่งเพิ่มเติม เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าแต่ละบทเพลงควรจะบรรเลงออกมาอย่างไร เช่น การเล่นโน้ตสั้น ยาว ในแต่ละยุคสมัยของดนตรีมีความแตกต่างกัน หรือการที่เราเห็นเครื่องหมายความดัง เบา เช่น FF (Fortissimo) จาก 2 บทเพลงต่างยุคกัน ก็อาจจะต้องเล่นความดังไม่เท่ากัน หรือบางท่อนที่เป็นทำนองหลักของเพลง การเล่นในแต่ละยุคก็แสดงออกไม่เหมือนกัน

การแปลคำศัพท์ต่าง ๆ ในบทเพลง ซึ่งโดยมากมักจะเป็นภาษาอิตาลีและเยอรมัน การที่เราเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที่ผู้แต่งเขียนกำกับไว้ในบทเพลง จะทำให้เราสามารถเล่นได้ถูกต้องและเล่นด้วยความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การฟัง Recording และดู VDO จากนัก Solo หรือนักดนตรีในวงออร์เคสตราที่เก่ง ๆ รวมถึงการบรรเลงของ Trombone Section ในวงชั้นแนวหน้าของโลก ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับนักดนตรีที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการ Audition วงออร์เคสตรา เพราะเราจะได้ฟังการบรรเลงบทเพลงที่เราต้องซ้อมจากนักดนตรีที่มีประสบการณ์ ซึ่งบางครั้ง บางคลิปวีดิโอก็มีการสอนวิธีการบรรเลง วิธีการซ้อม เทคนิค และแนวคิดในการบรรเลงต่าง ๆ สำหรับการบรรเลงแต่ละบทเพลงด้วย และจะเป็นการดีมากหากฟัง Recording หรือดู VDO ไปพร้อมกับศึกษาโน้ตตามไปด้วย

ในการเตรียมตัวซ้อมของพี่ต้น จะให้ความสำคัญกับการซ้อมอย่างมีจุดหมายและมีการวางแผนที่ดี เริ่มจากการ Warmup และการซ้อมพื้นฐานนอกเหนือจากการซ้อมปกติ โดยเฉพาะในช่วงของการเตรียมตัวสำหรับการ Audition วงออร์เคสตรา เราอาจเพิ่มหรือเปลี่ยนรูปแบบต่าง ๆ จากการซ้อมปกติของเรา เพื่อสนับสนุนการเล่นเพลง Solo หรือ Orchestra Excerpts ในเพลงต่าง ๆ เช่น ใน Orchestra Excerpts หลายบทเพลงจะต้องเล่นทำนองที่เบาหรือดังมาก ๆ เราอาจใช้การซ้อม Long Tone, Scale และ Arpeggio เบาหรือดังมาก ๆ ร่วมด้วย นอกจากนี้ การนำ Motive หรือส่วนโน้ตในเพลงมาประยุกต์เพื่อใช้ซ้อมก็มีประโยชน์มากเช่นกัน เช่น การนำส่วนโน้ตเพลง Ride Of the Valkyries ของ Wagner มาซ้อมเพื่อทำความเข้าใจถึงส่วนโน้ตที่ถูกต้อง หรือการซ้อมออกเสียงในโน้ตสูงมาก เบามาก หรือดังมาก ก็มีประโยชน์ต่อหลายบทเพลง การซ้อม Lip Slur, Scale และ Arpeggio หรืออาจนำแนวทำนอง หรือบันไดเสียงของเพลงมาใช้ Warm up และ ซ้อมได้เช่นกัน 

จะยิ่งเป็นการดีมาก หากเราสามารถเริ่มซ้อมเพลง Solo และ Orchestra Excerpts จากการร้องแนวทำนองให้ได้ อาจร้องแบบจินตนาการว่ากำลังเล่นเพลงนั้น ๆ อยู่ เมื่อมาลองซ้อมกับเครื่อง อาจใช้จังหวะที่ช้าลง และค่อยๆ เพิ่มความเร็ว และพยายามซ้อมให้ชัดเจนทุกครั้งเพื่อให้ร่างกายและสมองจดจำในสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อเริ่มคล่องขึ้น ค่อยพยายามเล่นตามจังหวะ ความดัง หรือตามคำศัพท์ที่บทเพลงกำหนดมา

การบันทึกเสียงการซ้อมของของตนเองและลองเปิดฟังจะทำให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น ความเพี้ยนของแนวทำนองที่เรากำลังเล่น หรือความชัดเจนของประโยคที่เรากำลังซ้อม เมื่อเราลองเปิดเปรียบเทียบกับ Recording ของนัก Solo หรือ Trombone Section ในวงออร์เคสตราต่าง ๆ เราก็จะทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่นความดังเบา ความชัดเจน และที่สำคัญคือสำเนียงการเล่นและสไตล์ สำหรับตัวพี่ต้นเองมักจะพยายามบันทึกเสียงการซ้อมและเปิดฟังอยู่บ่อยครั้ง แนะนำว่าให้พยายามเล่นออกมาให้ได้ใกล้เคียง Recording ของศิลปินหรือวงที่เราชื่นชอบ หรืออาจลองซ้อมกับ Backing Track ร่วมด้วย จะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น

หลังจากที่ลองซ้อมบทเพลง Solo และ Orchestra Excerpts ครบทุกเพลง และได้ลองฟังผลงานที่เราบันทึกเสียงไว้ ก็จะทราบถึงปัญญา หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้ย้อนกลับไปนึกถึงการซ้อมพื้นฐาน หรือเทคนิคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองและนำมาใช้ในบทเพลง

นอกจากนี้พี่ต้นยังได้ให้เกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการเตรียมตัว Audition เพิ่มเติมอีกด้วยว่า เราควรจะทราบว่า วงออร์เคสตราที่เรา Audition ตั้งเสียงอย่างไร เช่น โดยมากวงออร์เคสตราจะตั้งเสียงที่ A = 442 แต่บางวงอาจจะตั้งเสียงที่ 440 หรือ 443 ก็เป็นได้ และหากเราทราบเวลาที่เราจะต้อง Audition แล้ว ลองปรับเวลาการซ้อม หรือ Run Through ของเรามาให้ใกล้เคียงกับเวลาสอบ อีกทั้งให้หาวีดิโอของวงที่เราจะ Audition มาศึกษาเพิ่มเติม บางครั้งผู้อำนวยเพลงประจำวงที่อาจจะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ หากวงบรรเลงเพลงที่ใช้สอบด้วยยิ่งเป็นการดี ให้ฝึก Run Through บ่อย ๆ และจินตนาการว่าเราอยู่ให้ห้องสอบ หรือหาโอกาสเล่นให้เพื่อนฟัง อาจลองซ้อม Run Through หลาย ๆ แบบ เช่น เพลง Solo เพลงแรก ต่อด้วย Orchestra Excerpts เรียงตามลิสต์เพลงที่ให้มา หรืออาจลองสลับ Orchestra Excerpts ในการซ้อม เพราะบางครั้งกรรมการก็ชอบเลือกเพลงสลับไปมา เพื่อเพิ่มความยากให้กับผู้บรรเลง

สุดท้ายนี้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อนักทรอมโบนที่กำลังเตรียมตัว Audition เข้าวงออร์เคสตรา หากมีข้อมูลใดผิดพลาดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ขอขอบคุณ ทีมงาน Thailand Trombone 

พี่ต้น สาธิต ชมเชี่ยวชาญ / อ. รุ่ง รุ่งธรรม ธรรมการ / พี่เตอร์ กิตติภัต ระตินัย / พี่เอ็ม ธนภูมิ ศรีวิเศษ