ประวัติทรอมโบน (History of Trombone)

ประวัติทรอมโบน

นักประวัติศาสตร์หลายท่านเห็นตรงกันว่าเครื่องลมทองเหลืองชนิดแรกที่มีท่อสไลด์ น่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กกว่า และมีเสียงแหลมกว่า คล้ายทรัมเป็ต แต่ถึงอย่างนั้น รูปแบบดั้งเดิมของทรอมโบนก็มาจากเครื่องดนตรีอังกฤษที่เรียกว่าแซกบัต (Sackbut) ซึ่งมีท่อสไลด์เพิ่มขึ้นมา

เครื่องดนตรีนี้มีชื่อเรียกหลากหลาย ทั้งแซกบัต แซกบัตต์ (Sackbutt) ไปจนถึง แซกซ์บัต (Saxbut) คำว่าแซกบัตนี้น่าจะเป็นคำผสมระหว่างคำกริยา แซกเก (Saquer) แปลว่าดึง และคำว่า บูเต (Bouter) ซึ่งแปลว่าผลัก ในภาษาฝรั่งเศส ลักษณะการดึงและผลักนี้สัมพันธ์กับการชักดาบออกจากฝักในช่วงยุคกลาง ส่วนคำเรียกแซกบัตในภาษาอิตาเลียนคือคำว่า ทรอมโบเน (Trombone) ซึ่งมาจากคำว่า ทรอมบา (Tromba) หมายถึงทรัมเป็ต ตามด้วยคำเติมท้าย -one (คำเติมท้ายที่แปลว่ามีขนาดใหญ่) ซึ่งแปลตรงตัวก็คือทรัมเป็ตขนาดใหญ่

แซกบัตเป็นเครื่องดนตรีรูปแบบแรกสุดของทรอมโบน และปรากฏในประเทศเบลเยียมช่วงราว ค.ศ. 1450 เครื่องดนตรีชนิดนี้มาพร้อมกลไกท่อสไลด์สำหรับใช้เปลี่ยนระดับเสียง (Pitch) และปากเป่า (Mouthpiece) ซึ่งค่อนข้างคล้ายกับทรอมโบนในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ปากแตรของเครื่องดนตรีชนิดนี้ไม่มีขอบ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงห้านิ้ว เดิมทีเครื่องดนตรีนี้มีระดับเสียงเทเนอร์ จากนั้นไม่นาน ทรอมโบนระดับเสียงต่างๆ ทั้งอัลโต เบส และคอนทราเบส ก็ปรากฏขึ้นในช่วงต้นคริศต์ศตวรรษที่ 16 ทั้งนี้ ทรอมโบนมีลักษณะคล้ายกับเครื่องดนตรีทองเหลืองชนิดอื่นในช่วงเวลานั้น กล่าวคือ ทรอมโบนมักมาพร้อมกับปลายสไลด์ที่หลากหลายสำหรับใช้ลดระดับเสียง และบางครั้งก็ใช้ปรับช่วงเสียง (Register) ลงได้เช่นกัน

แปลจากหนังสือ A Trombone Experience Instructional Method Book & DVD By Stephen Burdick
ผู้แปล อังค์วรา ธนสารโสพิณ

History of Trombone

Many historians agree that the first brass instrument with a slide was likely a smaller and higher pitched instrument like a trumpet. However, the original design of the trombone came from an English instrument called the sackbut with this word ranging from sackbut, sackbutt, to saxbut.

The word sackbut is likely a combination of the french words saquer, meaning to pull, and bouter, meaning to push. This pulling and pushing connection was most likely connected to the act of drawing out a sword from its sheath in medieval times. The italian word for sackbut is the word trombone, derived from tromba(trumpet) and -one (a suffix meaning large), literally meaning a large trumpet.

Sackbut were the earliest ancestors of the trombone and emerged from belgium around 1450. These instruments were equipped with a slide mechanism for changing pitch and a mouthpiece, much like modern day trombones.

However, the bells of these instruments were rimless and only about five inches in diameter. these original instruments were tenor voiced instruments and soon variation of the alto, bass, and contrabass trombone appeared by the early 1600’s. Much like other brass instruments of the time, trombones often came with a variety of crooks to lower the pitch and sometimes even drop the instrument to a lower register