Slide and Cork Grease – ICEBERG made in Germany

185฿

Slide and Cork Grease ยี่ห้อ ICEBERG made in Germany

คุณสมบัติ เนื้อครีมเป็นสีขาว เนียนละเอียด ทาบางๆ บนบริเวณตัวคอร์กของเครื่องลมไม้ เพื่อให้ง่ายในการสวมเม้าท์พีช และสามารถใช้ทา ท่อเทียบเสียงของเครื่องลมทองเหลือได้เหมือนกัน

Category: