ประเภทสไลด์ทรอมโบน (Types of Slide Trombone) โดย ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

ประเภทสไลด์ทรอมโบน

ประเภทสไลด์ทรอมโบน (Types of Slide Trombone)

ทรอมโบนได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองบทเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้ใช้เทคนิคที่มีความหลากหลายและ ช่วงเสียงที่กว้างมากขึ้น จนทำให้ในปัจจุบันมีทรอมโบนอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งแต่ละชนิดนั้นมีเสียง รูปร่าง ขนาด ที่แตกต่างกัน รวมถึงการใช้ในแต่ละประเภทของบทเพลง วงดนตรีประเภทต่างๆ และสามารถเลือกใช้งาน เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการบรรเลงมากยิ่งขึ้น

  • โซปรานิโน ทรอมโบน (Sopranino Trombone)
  • ปิกโคโลทรอมโบน (Piccolo Trombone)
  • โซปราโนทรอมโบน (Soprano Trombone)
  • อัลโต้ทรอมโบน (Alto Trombone)
  • เทเนอร์ทรอมโบน (Tenor Trombone)
  • เบสทรอมโบน (Bass Trombone)
  • คอนทรา เบสทรอมโบน (Contrabass Trombone)

อ่านเพิ่มเติม Click >> ประเภทสไลด์ทรอมโบน (Types of Slide Trombone)
เขียนโดย ผศ.ดร.สุขนิษฐ์ สะสมสิน

ในบทความของอาจารย์พูดถึงประเภทสไลด์ทรอมโบนทุกแบบ รวมไปถึงช่วงเสียงแต่ละประเภทอีกด้วย เป็นบทความที่ให้ความรู้และมีประโยชน์มากๆ